img-1.jpg

Sbor dobrovolných hasičů Žulová
Jsme součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Hasiči informují

Aktuální výstrahy

2. 5. 2023 14:21

Uzavírka vlakového přejezdu v Žulové

Aktuální informace

26. 5. 2023 15:00

Projektový den

29. 4. 2023 09:00

29.4.2023 1. kolo v požárním sportu okrsku č. 6

5. 2. 2023 08:00

Výjezdy za rok 2022

Výjezdy

3. 6. 2023 19:22

3.6.2023 Dopravní nehoda se zraněním Uhelná

2. 6. 2023 13:44

2.6.2023 Dopravní nehoda Žulová

1. 6. 2023 19:18

1.6.2023 Záchrana osob za pomocí AED

Projekt cisterna: společně za bezpečnější Žulovou

Pomozte nám získat nové hasičské vozidlo (CAS) přispěním libovolné částky na níže uvedený účet. Více informací k projektu Cisterna

Vaše příspěvky, i ty nejmenší, pro nás mají velký význam.  Děkujeme!

Název účtu: Cisterna

Číslo účtu: 123-9793450247/0100

Majitel účtu: Město Žulová

Banka: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1

Náhled na účet:
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-9793450247

611a4abd25808.webp

Hasičský záchranný sbor pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací zabezpečuje varování a vyrozumění, koordinuje záchranné a likvidační práce, organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření, organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, organizuje a koordinuje humanitární pomoc.