img-1.jpg

Sbor dobrovolných hasičů Žulová
Jsme součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Hasiči informují

Aktuální výstrahy

aktuálně nejsou vyhlášené

Aktuální varování

aktuálně nejsou vyhlášené

Výjezdy

11. 1. 2023 02:25

11.1.2023 Zahoření v domově pro seniory Javorník

1. 1. 2023 19:30

1.1.2023 Záchrana osob z uzavřených prostor Černá Voda

27. 12. 2022 20:59

27.12.2022 Záchrana osob pomocí AED
326129801_2028391264024847_3160529381849341176_n.jpg
img-2.jpg

Hasičský záchranný sbor je správním úřadem s působností v územním obvodu příslušného vyššího územního samosprávného celku pro výkon státní správy.

img-3.jpg

Hasičský záchranný sbor pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací zabezpečuje varování a vyrozumění, koordinuje záchranné a likvidační práce, organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření, organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, organizuje a koordinuje humanitární pomoc.