img-1.webp
symbol-outline.svg

Sbor dobrovolných hasičů Žulová
Jsme součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Hasiči informují

Aktuální výstrahy

aktuálně nejsou vyhlášené

Aktuální varování

aktuálně nejsou vyhlášené

Výjezdy

30. 11. 2021 12:30

30.11.2021 Dopravní nehoda Žulová - Vápenná

26. 11. 2021 17:23

26.11.2021 Dopravní nehoda Žulová

15. 11. 2021 14:21

15.11.2021 Technická pomoc odstranění drátu vysokého napětí
img-2.webp

Hasičský záchranný sbor je správním úřadem s působností v územním obvodu příslušného vyššího územního samosprávného celku pro výkon státní správy.

img-3.webp
symbol-red.svg

Hasičský záchranný sbor pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací zabezpečuje varování a vyrozumění, koordinuje záchranné a likvidační práce, organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření, organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, organizuje a koordinuje humanitární pomoc.