Projekt Cisterna : Společně za bezpečnější Žulovou

Projekt Cisterna je iniciativa hasičů ze Žulové, kteří usilují o pořízení nového hasičského vozidla (CAS) prostřednictvím crowdfundingu. Cílem projektu je shromáždit finanční prostředky na moderní a efektivní vozidlo, které pomůže hasičům poskytovat rychlejší a kvalitnější pomoc při hašení požárů, záchranných akcích a dalších mimořádných událostech nejen v Žulové, ale i v okolních obcích. Projekt Cisterna má přispět k zajištění bezpečnosti obyvatel a ochraně jejich majetku, a je důležitým krokem k modernizaci hasičských složek a zlepšení jejich připravenosti na řešení rizik spojených s požáry a dalšími mimořádnými událostmi. Projekt je otevřený pro podporu místních obyvatel, firem a dalších zájemců z celé České republiky, a společným úsilím můžeme vytvořit silnější a bezpečnější komunitu pro všechny.

Pomozte nám získat nové hasičské vozidlo (CAS) přispěním libovolné částky na níže uvedený účet.  Vaše příspěvky, i ty nejmenší, pro nás mají velký význam.  Děkujeme!

Název účtu: Cisterna

Číslo účtu: 123-9793450247/0100

Majitel účtu: Město Žulová

Banka: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1

Náhled na účet:
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-9793450247