FAQ

FAQ - nejčastější dotazy

Co je projekt Cisterna?

Projekt Cisterna je iniciativa SDH Žulová, která má za cíl shromáždit finanční prostředky na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro hasičskou jednotku. Projekt zahrnuje veřejnou sbírku na transparentní účet a různé aktivity, jako je prodej vlastního kalendáře. Nová CAS bude splňovat aktuální nároky kategorie JPO II/1 a zlepší schopnosti jednotky při zásazích.

Kdy probíhá sbírka?

Tato sbírka byla zahájena dne 1. dubna 2023 a bude probíhat až do 31. března 2024. Vzhledem k tomu, že se do této doby nepodařilo získat dostatek finančních prostředků na nákup nové cisterny, sbírka byla prodloužena. Cílem je zajistit, aby se podařilo získat dostatek financí k zakoupení vozidla CAS a aby tak mohli hasiči ze Žulové efektivně plnit svou záchranářskou práci a chránit životy a majetek lidí.

Kolik stojí nové vozidlo CAS?

Cena nového vozidla CAS se obvykle pohybuje okolo 8 milionů korun. Nicméně, cena se může lišit v závislosti na výbavě a specifikacích vozidla.

Jak a kde se finance shromažďují?

Finanční prostředky na nákup nové CAS pro hasiče ze Žulové se shromažďují na transparentním účtu vedeném u Komerční banky. Konkrétně se jedná o účet s číslem 123-9793450247/0100. Díky transparentnosti účtu si mohou lidé snadno ověřit, kam a jakým způsobem jsou jejich finanční prostředky používány.

Proč nejsou nikde kasičky / mohu přispět hotovostí?

Z důvodu zajištění transparentnosti a snadného sledování financí se příspěvky přijímají pouze prostřednictvím transparentního účtu. Hotovostní příspěvky nejsou přijímány, aby se zabránilo možné netransparentnosti nebo ztrátě prostředků.

Jak budou peníze transparentně využity?

Peníze, které se získají prodejem kalendářů a dalších příspěvků, budou transparentně využity na nákup nového hasičského vozidla CAS. Pro zajištění transparentnosti se finance shromažďují na transparentním účtu, kde si mohou dárci snadno ověřit, jak jsou jejich prostředky používány.

Není vhodnější pořídit starší vozidlo?

Starší vozidlo by mohlo být levnější, avšak může mít menší životnost a vyšší provozní náklady. Současná Tatra již nesplňuje nároky kategorie JPO II/1 z důvodu povinnosti mít stejné vybavení jako profesionální jednotky. Stávající Tatra s přibývajícími zařízeními již není schopna plně pojmout moderní vybavení a zastaralá elektroinstalace přináší vysoké náklady na opravy. Nová CAS je navržena tak, aby splňovala aktuální nároky a poskytovala dostatečný prostor pro veškeré potřebné zařízení, přináší moderní technologie, lepší výkon a spolehlivost, což zlepší schopnost hasičů reagovat na mimořádné události a poskytnout rychlou a efektivní pomoc.

Co se stane se starým vozidlem?

Staré vozidlo bude buď prodáno, nebo darováno jiné dobročinné organizaci či hasičské jednotce, která by mohla využít jeho služeb. Tím se zajistí, že staré vozidlo bude nadále sloužit ve prospěch společnosti.

Jaký typ cisternové automobilové stříkačky plánujete zakoupit?

Plánujeme zakoupit moderní vozidlo CAS, které bude vybaveno nejnovějšími technologiemi a vysoce kvalitním záchranářským vybavením. Toto vozidlo nám umožní poskytnout rychlou a efektivní pomoc obyvatelům města Žulová a okolí v případě požáru nebo jiných mimořádných událostí. Specifikace vozidla budou záviset na dostupných finančních prostředcích a požadavcích hasičské jednotky. Podrobné technické parametry uvedeme v některém z budoucích článků.

Co když se získá více financí, než je nutně potřeba?

Pokud se získá více financí, než je potřeba na nákup nového vozidla CAS, budou tyto prostředky použity na další rozvoj a zlepšení zázemí a vybavení hasičské jednotky. To může zahrnovat nákup dalších záchranářských nástrojů, výstroje, výcvik hasičů nebo zlepšení infrastruktury.

Co když se nezíská dostatek financí?

V případě potřeby může být sbírka prodloužena nebo zváženy jiné zdroje financování. Pokud se i tak nepodaří získat dostatek financí na nákup nového vozidla CAS, budou prostředky použity na jiné zlepšení vybavení a zázemí hasičské jednotky, které pomohou zvýšit jejich schopnost poskytnout rychlou a efektivní pomoc.

Jakým způsobem pomůže hasičům kalendář?

Prodejem kalendáře se získávají finanční prostředky, které přispívají na nákup nového hasičského vozidla CAS. Tím se zlepší schopnost hasičů poskytnout rychlou a efektivní pomoc obyvatelům města Žulová a okolí v případě požáru nebo jiných mimořádných událostí.

Je možné přispět na projekt Cisterna i jinak než koupí kalendáře?

Ano, můžete přispět na transparentní účet projektu nebo se zapojit jako dobrovolník či sponzor. Vaše podpora, ať už finanční nebo jiné povahy, je pro nás velmi cenná a pomáhá nám dosáhnout společného cíle. Uvítáme také jakékoliv doporučení přátelům, známým či organizacím, nebo pomoc jen prostým sdílením našich příspěvků na sociálních sítích.

Kolik kalendářů je k dispozici pro prodej?

Počet kalendářů k dispozici pro prodej je omezen (konkrétně celkově 1000 ks), proto doporučujeme zajistit si svůj kalendář co nejdříve. Pokud by byl zájem větší, než je dostupných kalendářů, budeme se snažit vyjít vstříc poptávce a zajistit další tisk.

Kde a kým byly fotky pro kalendář projektu Cisterna pořízeny?

Fotografie pro kalendář projektu Cisterna byly pořízeny renomovaným fotografem Kamilem Rodingerem ve městě Žulová a okolních obcích.

Jakými dalšími způsoby mohu podpořit projekt Cisterna?

Projekt Cisterna můžete podpořit nejen nákupem kalendáře, ale také přispěním na transparentní účet, zapojením se jako dobrovolník nebo sponzor, šířením povědomí o projektu nebo sdílením informací s přáteli a rodinou. Vítány jsou také jakékoli dobrovolnické aktivity, které by mohly přispět k úspěchu projektu. Můžete se zapojit například do organizace akcí, propagace projektu nebo pomoci s koordinací sbírky.

Může můj podnik nebo společnost sponzorovat projekt Cisterna?

Ano, vaše firma může sponzorovat projekt Cisterna a získat tak publicitu a uznání za podporu dobré věci. Nabízíme možnost White Label kalendářů s logem vaší firmy, které mohou sloužit jako upomínkový předmět pro vaše klienty nebo zaměstnance.