1.2.2014 - Technická pomoc Vápenná

 Dne 31.1.2014 vyjela jednotka na vyslání KOPIS OLK ke spadenému stromu přes pozemní komunikaci I/60 v obci Vápenná (u pomníku). Po příjezdu na místo události byla zjištěna vyvrácená bříza, jež se opírala o další strom a bylo reálné nebezpečí jejího uvolnění a ohrožení plynulosti provozu na komunikaci. Jednotka za pomoci motorové pily břízu uvolnila a následně ji za pomoci řetězu odtáhla na odkladové místo u komunikace. O tomto kroku byl informován starosta obce Vápenná.