1.2.2014 - Technická pomoc Žulová

Dne 31.1.2014 vyjela jednotka na vyslání KOPIS OLK ke spadenému stromu přes pozemní komunikaci I/60 ve městě Žulová (u kamenolomu). Po příjezdu na místo události byla zjištěna vyvrácená lípa, jež ležela přes celou šířku komunikace. KOPIS OLK byl požádán o vyslání dalších sil a prostředků, konkrétně JSDH Vápenná a PČR. Po příjezdu PČR na místo události tito řídili dopravu. Jednotka provedla částečné rozmanipulování stromu a dále za pomoci řetězu strom z komunikace odtáhla na přilehlé pole a poté provedla úklid vozovky od nečistot.