10.8.2012 - Požár nákladního automobilu Vlčice

Dne 10.8.2012 byla naše jednotka povolána k požáru nákladního automobilu na pozemní komunikaci I.třídy č. I/60 v obci Vlčice. Po příjezdu na místo události se automobil nacházel již v plamenech. Natáhli jsme 2 proudy C52 a započali s hasebními pracemi ze zákrytu příkopy, abychom eliminovali možné důsledky případného výbuchu automobilu. Po ukončení hasebních prací jsme se odebrali na žádost HZS Jeseník zpět na základnu.