11.12.2019 - Požár Vápenná

Dne 11.12.2019 vyjela jednotka k nahlášené hořící chatce v obci Vápenná. Po příjezdu na místo události zjištěn požár kůlny u bytového domu, kdy docházelo vinou silného větru k rozšíření požáru i na půdu a střechu domu. Nasazeno útočené vedení C52, kdy 2 muži v IDP prováděli hasební práce zevnitř objektu. Provedena evakuace 2 osob z bytů a vynešení lahve s propan-butanem. Dále nasazen vysokotlaký proud, kterým byly prováděny hasební práce z vně objektu. Vzhledem k silnému sálávému teplu v půdních prostorách, který znemožňoval zasahujícím hasičům provádět hasební práce, byla povolána výšková technika a nasazena tato. Za pomoci plovoucího čerpadla doplňována CAS jednotky a z ní další CAS na místě zásahu. Po lokalizaci a likcidaci požáru a dohodě s VZ, že naše SaP nejsou na místě události již zapotřebí se jednotka odebrala zpět na základnu.

265.jpg