15.1.2017 - Technická pomoc Žulová

Dne 15.1.2017 vyjela jednotka k technické pomoci ve městě Žulová na ulici Školní, kde došlo k prosáknutí vody a následnému zaplavení bytu. průzkumem bylo zjištěno, že v bytě v 1. patře obytné budovy dochází k výraznému úniku vody, která vyplavuje byt v přízemí. Byl vyhledán hlavní uzávěr vody a tato byla zastavena. Jelikož majitel bytu, ze kterého docházelo k úniku vody nebyl k zastižení, byla pro něj vyslána hlídka PČR. Za pomoci kýblů, lopat a jiného jednotka pomohla majiteli vyplaveného bytu s úklidem vody.