16.2.2018 - Požár Černá Voda

Dne 16.2.2018 vyjela jednotka k požáru kůlny u RD v obci Černá Voda. Provedením průzkumu zjištěna hořící šopa s uskladněným dřevem a stavebním materiálem, kdy hořením byla ohrožena střecha přilehlého RD. Nasazeny 2 útočné proudy C52 a započaty hasební práce z přední strany objektu a ochrana RD. Oznámeno vnučkou majitelky objektu, že v blízkosti zdroje hoření se nachází 10 kg propan-butanová lahev napojena na rozvod do RD. Lahev členy jednotky nalezena, odpojena a vynesena ven z RD. Po lokalizaci a uhašení požáru jednotka ve spolupráci s HZS a ostatními JSDH provedla rozebrání konstrukce dřevníku a vyházení ohořelého palivového dříví ze šopy.