16.8.2012 - Planý poplach Žulová - Boží Hora

Dne 16.8.2012 byl naší jednotce místními občany oznámen kouř vycházející z věže kostela na Boží Hoře. Po zjištění informací od starosty města, že se na věži kostela neprovádí žádné práce, při kterých by mohl být vytvářen kouř, vyjela jednotka po dohodě s KOPIS OLK na místo události. Po příjezdu na místo události, kde mělo docházet k požáru, byl spatřen velký roj okřídlených mravenců, který pokrýval celou střechu kostela a při vzlétání vytvářel iluzi kouře vycházející z věže. Neprodleně byla tato skutečnost oznámena na KOPIS OLK a my se odebrali zpět na základnu.