17.6.2016 - Technická pomoc Vápenná

Dne 17.6.2016 byla jednotka povolána k odstranění spadeného stromu přes železniční trať ve směru Vápenná  - Lipová – Lázně. Po příjezdu na žel. zastávku Lipová Lázně – Jeskyně se jednotka přesunula z důvodu vhodnosti do Vápenné (železniční přejezd „Paseky“), kde se setkala s drezínou ČD, za pomoci které se dopravila namísto události (kilometrovník 5,4-5,5). Po rozmanipulování spadeného stromu a zprůjezdnění trati byl za pomoci ČD zkontrolován zbylý úsek trati až do stanice Lipová-Lázně. Poté jsme se odebrali zpět na základnu.