18.8.2014 - Požár Žulová

Dne 18.8.2014 vyjela jednotka na vyslání KOPIS OLK k požáru lesního porostu ve městě Žulová v Národní přírodní památce Borový. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno doutnající ohniště o velikosti cca. 1,5 x 1,5 m. Vzhledem k špatné prostupnosti terénu, vzdálenosti a výškovému přesahu bylo vyčkáno příjezdu HZS Jeseník s mobilními hasícími vaky a ohniště bylo tímto uhašeno. Poté bylo okolí ohniště za pomocí rýčů rozryto a prolito vodou. Po těchto pracích jsme se odebrali zpět na základnu.