21.3.2023 Požár zemědělského objektu - Kobylá nad Vidnavkou

Dne 21. 3. 2023 byl požár zemědelského objektu - stodoly - v obci Kobylá nad Vidnavkou.
Nataženy 2 proudy typu "C" a zahájeny hasební práce - ochlazování střechy sousedního domu a hasení stodoly, která byla po příjezdu plně zasažena požárem.
Ze stodoly byly vyneseny 3 kanystry a 1 propan butanová láhev - po vynesení byly ihned ochlazovány, aby nedošlo k explozi.
Zajištěna dodávka vody JSDH Kobylá nad Vidnavkou a JSDH Vidnava.
Dále zjištěno poškození vysokého napětí, které bylo řešeno el. technikem.
Příjezd HZS Jeseník - natažen jejich proud, kterým převzali dohašovací  práce.

Po převzetí zásahu HZS Jeseník na místě zůstala místní JSDH Kobylá nad Vidnavkou a JSDH Vidnava + PČR.

Zasahující jednotky:
HZS Jeseník

JSDH Kobylá nad Vidnavkou

JSDH Vidnava

1679486828874.jpg
1679486828844.jpg
1679486828763.jpg
1679486828952.jpg
1679486828970.jpg
1679486828942.jpg
1679486828891.jpg
1679486828904.jpg
1679486671846.jpg
1679486828825.jpg
1679486828803.jpg
1679486828774.jpg
1679486828782.jpg
1679486828933.jpg
1679486828918.jpg