22.10.2018 - Dopravní nehoda Žulová

Dne 22.10.2018 vyjela jednotka k dopravní nehodě ve městě Žulová na ulici Hlavní. Před výjezdem jednotky byla tato informována PČR, že došlo k nárazu osobního automobilu do HUP. PČR neprodleně uzavřela ulici Hlavní směrem od zdravotního střediska k budově Výchovného ústavu, kde byl odkláněn veškerý provoz a pohyb osob. Při příjezdu na místo události zjištěn osobní automobil, jenž urazil HUP u rodinného domu. OA zůstal nárazem zaklíněn na uražené plynové přípojce, kdy vinou tohoto docházelo k masivnímu úniku zemního plynu. Řidič mimo vozidlo, nezraněn. Provedeno protipožární opatření u místa nehody a dále byla prováděna evakuace osob z rodinných domů bezprostředně ohrožených a to z čp. 27, 155 a 141 na ulici Hlavní. Po příjezdu HZS vyčkáno až se na místo události dostaví technici služeb RWE, kteří navrhnou další postup. Po zhodnocení situace bylo za pomoci hydraulických kleští zmáčknuto přívodní potrubí, čímž došlo k zamezení dalšího úniku. Poté bylo vozidlo pomocí jeřábu z potrubí zvednuto a technici RWE provedli úplné zaškrcení přívodu. Vzhledem k úniku provozních náplní vozidla, použito na toto sorbent. Po zadokumentování místa nehody PČR a uvolnění komunikace se jednotka vydala zpět na základnu.

241.jpg