23.11.2017 - Dopravní nehoda Vlčice - Bergov

Dne 23.11.2017 vyjela jednotka k dopraní nehodě na pozemní kominukaci I/60 v obci Vlčice, části Bergov. Při příjezdu na místo události se zde již nacházela osádka ZZS, která prováděla ošetřování raněných cestujících. Průzkumem zjištěna srážka 2 osobních automobilů se zraněním cestujících, únik provozních náplní vozidel. Provedeno protipožární opatření. Provedeno osvětlení místa zásahu. Na žádost ZZS pomoc s vyproštěním zraněné cestující z místa spolujezdkyně a jejím transportu do vozu ZZS. Na vozech ve spolupráci s JSDH Javorník odpojeny autobaterie a použit sorbent k zabránění dalšího úniku provozních kapalin vozidel do přírody. Na žádost PČR řízena doprava na pozemní komunikaci. Po zadokumentování místa události PČR, odklizeny zbylé části automobilů u vozovky. Vzhledem k situaci, že vozidla svým postavením nezasahovala do vozovky a neomezovala provoz na komunikaci, ponechána k dalšímu pro odtah.