24.1.2012 - Technická pomoc Žulová

Dne 24-1-2012 byl veliteli jednotky místními občany oznámen nález olejové skvrny na mostě u křižovatky ulic Bezručova a Sokolská (u fotbalového hřiště). Po domluvě se starostou města a ohlášení na KOPIS OLK vykjela jednotka na místo událostti. Po provedení průzkumu byla zjištěna olejová skvrna o rozměru cca 0,5 x 0,5 m. Jednotka za pomoci prostředku Ocansorb provedla odstzranění skvrny a poté se odebrala zpět na základnu.