24.11.2017 - Požár Žulová

Dne 24.11.2017 vyjela jednotka k požáru kontejneru ve městě Žulová v místě pod Boží Horou. Při příjezdu na místo události průzkumem zjištěn železný kontejner na komunální odpad, ze kterého se valí dým. Vzhledem k okolnostem, že všechny dvířka byly uzamčeny visacími zámky, bylo nutné tyto odstranit. Za použití proudu C52 a vysokotlakého proudu, byl kontejner uhašen. Předáno info na MěÚ Žulová k likvidaci shořelého odpadu. Toto si MěÚ Žulová zařídí odvozem. 

209.jpg