24.7.2014 - Planý poplach Žulová

Dne 24.7.2014 vyjela jednotka na vyslání KOPIS OLK k odstranění nebezpečných stavů ve městě Žulová, kdy mělo dojít k zablokování průjezdnosti pozemní komunikace spadenou větví ve směru na Nýznerov. Při prozkoumání komunikace v délce cca 2 km nebyly zjištěny žádné překážky, což bylo sděleno KOPIS OLK a PČR a jednotka se proto odebrala zpět na základnu.