25.10.2019 - Požár Žulová

Dne 25.10.2019 vyjela jednotka k údajnému požáru lesa ve městě Žulová či obci Černá Voda. Vzhledem k místu události, nemohla jednotka tento nalézt. Toto se povedlo po spolupráci s PČR. Vzhledem ke složitosti a přístupnosti terénu na místě události, bylo rozhodnuto VZ o zřízení čerpacího místa pro 3 velkokapacitní CAS, další 3 CAS byly ustaveny do kopce před požárem a přes tyto byla dopravována voda k požáru. Místostarosta města Žulová byl telefonicky informován o čerpání vody do CAS z vodovodního řadu města. Bylo roztaženo útočné vedení 3x C52 a 2x D35 a jednotka započala hasební práce ze spodní strany požáru a postupovala směrem do kopce proti dalším jednotkám. Po lokalizaci požáru byly za pomoci ženijní náčiní rozhrabány prohořívající kořeny a pařezy. Po oznámení z MěÚ Žulová, že ve městě dochází vlivem čerpání vody do CAS k poklesu tlaku vody, bylo zřízeno čerpací místo na nedalekém lomě.

262.jpg