25.4.2013 - technická pomoc Žulová

Dne 25.4.2013 vyjela jednotka na příkaz místostarosty města k technické pomoci ve městě Žulová, ulice Hlavní – „u hračkárny“, kde došlo k naklonění vzrostlých dřevin z podpěrné zdi do komunikace a byly tak ohroženy projíždějící vozy. Jednotka za pomoci žebříků a pil provedla vyčištění tohoto místa. Následně provedli pracovníci města Žulová uklizení prostor a komunikace a jednotka se vydala zoět na základnu.