27.5.2014 - Technická pomoc Žulová

Dne 27.5.2014 vyjela jednotka na vyslání KOPIS OLK k odstranění nebezpečných stavů ve městě Žulová, kdy mělo docházek k zaplavování sklepů domů pod pozemní komunikací směrem na Černou Vodu. Po příjezdu na místo události provedla průzkum a zjistila, že dochází k vylití vody z nedalekého lomu, který kanály nestačí pobrat a tím dochází k již zmíněnému zaplavování sklepů. O situaci byli informování představitelé města a byla povolána městská technika, kontejnerový automobil Avia, na nějž byly naloženy pytle s pískem. Poté byla u pozemní komunikace postavena provizorní hráz, která sváděla vodu do nedalekého potoka. Poté jsme zkontrolovali odtokové kanály u pozemní komunikace směrem na Černou Vodu a následně jsme se odebrali zpět na základnu.