29.10.2019 - Požár Vápenná

Dne 29.10.2019 vyjela jednotka k požáru rodinného domu v obci Vápenná. Při příjezdu na místo události zjištěn rodinný dům plně v plamenech, proveden průzkum, zjištěno, že do domu se z důvodu plně rozvinutého požáru nelze dostat, dále zjištěno cca. 10m od hořícího domu 9 ks propan-butanových lahví uzamčených v kleci. Rozvinuty 2 útočné proudy C52 a započaty hasební práce ze štítové strany objektu a chlazení PB lahví a sousedního RD. Z pomocí štípacích kleští odstraněn zámek na kleci s PB lahvemi a tyto přesunuty na bezpečné místo a chvíli chlazeny. D muži v IDP prováděli hasební práce ze zadní strany objektu, kdy se jim podařilo vniknout přes garáž do objektu. Po uhašení ložiska v zadním traktu, nasazen přetlakový ventilátor. Po lokalizaci jednotka provedla vyházení doutnajícího dřeva z garáže. Dále bylo po dohodě s VJ, že naše SaP nejsou dále na místě události zapotřebí.

263.jpg