29.5.2014 - Technická pomoc Žulová

Dne 29.5.2014 vyjela jednotka na vyslání KOPIS OLK k odstranění nebezpečných stavů v kamenolomu ve městě Žulová, kde došlo příčinou dlouhotrvajících dešťů k ucpání odtokového potrubí. Jednotka za pomoci proudu C52 a tlaku vody toto potrubí pročistila a poté se vydala zpět na základnu.