30.1.2013 - Technická pomoc Žulová

Dne 30.1.2013 vyjela jednotka na příkaz starosty města k technické pomoci ve městě Žulová, sídliště Na Rybníčku, kde docházelo k zaplavování prostor panelových domů vodou z rybníku, jenž se nachází nad panelovými domy. Po příjezdu na místo události byl zjištěn ucpaný přívod vody do rybníku, následkem čehož se v prostorách přilehlých zahrádek objevila vytryskující voda a ta začala odtékat do prostorů panelových domů. Jednotka za pomoci ženijního náčiní vykopala provizorní přítok do rybníku v délce cca. 8m a vytvořila provizorní hráz. Poté byla nastalá situace oznámena starostovi města, který situaci oznámí a projedná s majitelem pozemku. Následně jsme se vydali zpět na základnu.