31.1.2012 - Požár kontejneru Žulová

Dne 31-1-2012 byl jednotce místním podnikatelem ohlášen požár velkokapacitního kontejneru na komunální odpad ve dvoře autoservisu a obytného domu na ulici Bezručova, čp. 170. Před příjezdem jednotky byly nálezcem prováděny hasební práce za použití dvou hasicích přístrojů, aby bylo zamezeno ještě většímu rozšíření požáru. Po příjezdu jednotky byl nasazen 1 x proud C52 a požár byl lokalizován. Za pomoci vidlí byl odpad v kontejneru rozhrabán a prolit ještě jednou vodou. Po dohodě s vedením MěÚ Žulová byl povolán pracovník města s vozem Avia, který tento kontejner, vzhledem k povaze místa zásahu, odvezl na místní skládku odpadu, kde bylo provedeno konečné dohašení doutnajícího odpadu. Poté se jednotka odebrala zpět na základnu.