4.10.2016 - Technická pomoc Žulová

Dne 4.10.2016 vyjela jednotka k technické pomoci ve městě Žulová, kdy došlo na pozemní komunikaci I/60 u služebny PČR k vysypání materiálu z nákladního automobilu na pozemní komunikaci, čímž byla tato učiněna neprůjezdnou. Byla povolána těžká technika od majitele nákladního automobilu, za pomocí které byla převážená hmota naložena zpět na vozidlo a poté byla komunikace za pomoci vysokotlakého proudu očištěna od nánosů.

172.jpg