4.4.2014 - Technická pomoc Kobylá

Dne 4.4.2014 vyjela jednotka na vyslání KOPIS OLK k odstranění nebezpečných stavů – nahnutý strom nad cestou v obci Kobylá nad Vidnávkou. po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o vrostlou lípu cca. 120 cm v průměru kmenu na soukromém pozemku, kdy z ní odpadly dvě větve dlouhé přibližně jeden a půl metru na polní komunikaci. Oznamovatelem bylo sděleno, že by si to představoval tak, že bychom mohli zbylé větve ořezat. Jelikož nebylo zjištěno, že by lípa byla poškozena nebo hrozilo nebezpečí z prodlení či pádu dalších větví, bylo oznamovateli doporučeno, aby si na tyto práce najal odbornou firmu. Na místo byla přivolána starostka obce Kobylá nad Vidnávkou, kdy bylo domluveno, že bude kontaktovat odbor životního prostředí a tyto práce nadále zajistí. Poté jsme se odebrali zpět na základnu.