7.4.2013 - Školení první pomoci

V neděli 7. dubna proběhlo na hasičské zbrojnici v Žulové rozšířené školení první pomoci. Tohoto školení se krom členů jednotky, pro které bylo školení povinné, zúčastnili i členové sboru, kteří si chtěli rozšířit své znalosti.

Velké díky patří příslušníkům HZS Jeseník pánům Marku Záhorskému a Martinu Surových, kteří toto školení vedli a pomohli zorganizovat.