7.4.2017 - Požár Javorník

Dne 7.4.2017 vyjela jednotka k požáru průmyslové výroby na ulici Partyzánská v Javorníku. Po příjezdu na místo události jsme po dohodě s VZ započali hasební práce z vně pravé strany objektu, kdy docházelo k prohořívání střechy a později se hasební práce přesunuli do vnitra objektu. Bylo nasazeno proudu 1x C52, za jehož pomoci 2 muži v IDP prováděli hasební práce a rozebírání konstrukcí v místě požáru a toto bylo následně vynášeno ven z objektu. Po lokalizaci požáru bylo s VZ dohodnuto, že naše SaP nejsou nadále na místě zapotřebí a následně jsme se vydali zpět na základnu.