7.9.2012 - Likividace obtížného hmyzu Kobylá

Dne 7.9.2012 byla naše jednotka povolána z KOPIS OLK k likvidaci obtížného hmyzu v obci Kobylá nad Vidnávkou. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno vosí hnízdo pod podbitím střechy kulturního domu, na kterém právě probíhala rekonstrukce. Vosy vylétající z hnízda ohrožovaly pokrývače, jež se pohybovali po střeše. Jednotka po dohodě se starostkou obce Kobylá nad Vidnávkou provedla odstranění podbití střechy a za pomoci vysavače na obtížný hmyz a prostředku Biolit hnízdo velikosti basketbalového míče zlikvidovala. Po zjištění, že vosy na dotyčné místo již nepřilétají, jsme se odebrali zpět na základnu.