Bilancování roku 2014

Kolegyně, kolegové a hlavně kamarádi,

rok se s rokem sešel a je čas na krátké netradičně-tradiční zhodnocení uplynulého roku.

Letošní rok, jak jistě mnozí uznáte, byl pro nás z hlediska naší práce velmi náročný. A to nejen pro stránce fyzické, ale i po stránce psychické. Své odhodlání a um jsme museli prokázat jak při hašení velkých požárů, ale hlavně při zásazích u vážných dopravních nehod, což není nikdy lehké. Smekám tedy před Vámi pomyslný klobouk a je mi velkou ctí, že mohu být členem takového kolektivu.

Rok 2014 byl také rokem volebním, jak na úrovni komunální, tak ve sféře hasičské. Díky patří všem našim voličům a podporovatelům, díky jejich hlasům máme nyní tři členy v zastupitelstvu města Žulová. Na poli hasičském se moc změn neudálo, výbor SDH bude i v dalších pěti letech pracovat ve stejném složení jako doposud.

Co se týče kulturní a společenské stránky, pořádali jsme letos již 13. Hasičské ples, tedy akci, která je dle velkého zájmu spoluobčanů již vyhlášenou. Za sebe mohu jen říct, že se budeme snažit o vylepšení každého detailu na této akci, aby naši návštěvníci byli co nejspokojenější.

A trochu čísel a statistiky na závěr. Do dnešního dne jsme zasahovali u 50 mimořádných událostí a to u jedenácti požárů, dvanácti dopravních nehod, sedmkrát jsme likvidovali obtížný hmyz a dále jsme provedli osmnáct technických pomocí a dvakrát jsme vyjížděli na planý poplach. Dle zjištění vyplývá, že naše pomoc nejvíce směřovala občanům Žulové o to v 32 případech, dále bylo uskutečněno šest výjezdů do Skorošic, čtyři do Vlčic, dva do Vápenné a po jednom do Uhelné, Velké Kraše, Kobylé nad Vidnávkou, Staré Červené Vody, Lipové – Lázní a Jeseníku.

Přeji Vám tímto co nejklidnější prožití vánočních svátků a ten nejlepší skok do roku nového.

 

Váš velitel