Faktory, na které by měl být při výběru cisterny kladen důraz, jako jsou bezpečnost, spolehlivost a údržba

Při výběru cisterny by měly být brány v úvahu následující faktory:
Bezpečnost: Cisterna by měla být navržena tak, aby maximalizovala bezpečnost při manipulaci s vodou. Důležitá je také schopnost cisterny odolávat nárazům a vibracím během jízdy a minimalizovala riziko úniku vody.
Spolehlivost: Spolehlivost a schopnost cisterny pracovat v různých podmínkách. To znamená, že by měla být vybavena kvalitními a odolnými součástmi, jako jsou čerpadla, hadice, ventily a další příslušenství.
Údržba: Cisterna by měla být navržena tak, aby byla snadno udržovatelná a opravitelná.
Kapacita nádrže: Kapacita nádrže umožňuje hasičům zvládnout i náročnější zásahy bez nutnosti doplňování vody. S narůstající kapacitou nádrže se ale zvyšuje také celková hmotnost vozidla, což může představovat problém při jízdě v náročném terénu, kde může dojít ke ztížené ovladatelnosti. Je proto důležité zvážit požadavky jednotky a typy situací, se kterými se jednotka nejčastěji setkává.
Ergonomie: Všechny ovládací prvky by měly být snadno dosažitelné a jednoduché na použití. To zahrnuje i přístrojovou desku, která by měla být přehledná a snadno čitelná.
Komunikace a navigace: Kabina by měla být vybavena moderním komunikačním a navigačním systémem, který umožňuje rychlou a efektivní komunikaci s dispečinkem.
Dalšími důležitými faktory je, aby byly snadno dostupné všechny součásti a příslušenství nutné k zásahu. O výběru cisterny neméně rozhodují také informace jako typ podvozku, výkon čerpadla, typ a délka hadic, ale také vliv na životní prostředí a spotřeba paliva.
Cena: Jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru nové cisterny je samozřejmě cena. A právě tento faktor je jedním z hlavních důvodů, proč pořádáme veřejnou sbírku. Cena nové cisterny se pohybuje v řádech milionů korun a vzhledem k inflaci a zdražování dílů se neustále zvyšuje i prodejní cena těchto cisteren. Pro nás, dobrovolné hasiče ze Žulové, je tato suma obrovská a bez pomoci veřejnosti bychom si nemohli dovolit pořídit takto nezbytné vybavení. Proto vás všechny srdečně zveme k účasti na naší sbírce – každý příspěvek nám pomůže a umožní nám pokračovat v hasičské práci, která je pro nás zároveň posláním!

Aby vám nic neuniklo, sledujte nás na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu a sdílejte články o projektu Cisterna. Děkujeme!

IMG_4924.JPG