Projektový den

26. 5. 2023 jsme pořádali ve spolupráci s MŠ Žulová "Projektový den" pro děti z místní mateřské školy. 

Pro děti byly připraveny stanoviště s hasičskou tématikoua po zdolání všech úkolů dostaly malé překvapení.

Měly také možnost si prohlédnout hasičskou techniku.Za největší pomoc ve formě finančního daru děkujeme městu Žulová.

Dále děkujeme za finanční dary: pí Ivaně Zajoncové, pí Karin Grigoriadisové, pí Sabině Bicanové, p. Milanu Hrtusovi a p. Miroslavu Kabelovi.

Za věcné dary děkujeme: pí Věře Hradilové, p. Radkovi Švábkovi a p. Michalu Viazaničkovi.

A v neposlední řadě děkujeme našim kolegům z HZS Olomouckého kraje, kteří taktéž přistavili svou techniku (bohužel před příchodem dětí byli povoláni k výjezdu a navrátili se po ukončení akce),

ZŠ Žulová za zapůjčení některých předmětů a žákům z 9. třídy za obrovskou pomoc 

a Vám všem, kteří jste se svými dětmi dorazili .

IMG_4962.JPG
IMG_4966.JPG
IMG_4968.JPG
IMG_4989.JPG
IMG_4999.JPG
IMG_5001.JPG
IMG_5007.JPG
IMG_5016.JPG
IMG_5031.JPG
IMG_5044.JPG
IMG_5062.JPG
IMG_5065.JPG
IMG_5073.JPG
IMG_5076.JPG
IMG_5177.JPG
IMG_5203.JPG
IMG_5201.JPG
IMG_5354.JPG
IMG_5117.JPG
IMG_5043.JPG
IMG_5419.JPG
IMG_5537.JPG
IMG_5566.JPG
IMG_5595.JPG
IMG_5605.JPG
IMG_5047.JPG
IMG_5027.JPG