Projektový den ve spolupráci s MŠ Žulová

Za finanční podporu děkujeme Městu Žulová, pí Pavlíně Danielové, pí Haně Zetochové a p. Josefu Opršalovi ml..

IMG_6660.JPG
IMG_6689.JPG
IMG_6512.JPG
IMG_6526.JPG
IMG_6513.JPG
IMG_6529.JPG
IMG_6540.JPG
IMG_6549.JPG
IMG_6544.JPG
IMG_6586.JPG
IMG_6588.JPG
IMG_6554.JPG
IMG_6574.JPG
IMG_6576.JPG
IMG_6599.JPG
IMG_6580.JPG
IMG_6593.JPG
IMG_6659.JPG
IMG_6683.JPG
IMG_6715.JPG
IMG_6728.JPG