Slovo velitele

Milé sestry, bratři a hlavně kamarádi,

máme tu opět konec roku a s ním přichází čas na malou rekapitulaci.

Letošní rok nebyl co do zásahové činnosti tak hektický jako ten loňský, ale i tak jsme zažili chvíle, kdy nám nebylo moc do smíchu. Jsem nesmírně rád, že se nám tyto kritické situace podařilo zvládnout a dokázali jsme prodat vše, co jsme se za ty dlouhé léta naučili.

Co by to bylo za rekapitulaci, pokud by se v ní neobjevilo pár čísel. Takže směle do toho! Do dnešního dne jsme zasahovali u celkem 19 mimořádných událostí a to u 9 požárů, 4 dopravních nehod, 2 krát jsme likvidovali obtížný hmyz, dále jsme provedli 2 technické pomoci, 1 jsme vyjížděli na planý poplach a 1 byla naše jednotka vyslána k pomoci zavalené osobě. Z těchto zásahů jsme nejvíce provedli ve městě Žulová a v celkem 6 případech, 4 krát jsme zasahovali v obci Kobylá nad Vidnávkou, po 3 zásazích jsme si připsali ve Skorošicích a Černé Vodě a jednou naše pomoc směřovala do Lipové-Lázně, Vlčic a Velké Kraše.

Jelikož již veškeré poděkování zaznělo na Výroční valné hromadě, nebudu se zde rozepisovat moc do hloubky. Jen bych touto cestou chtěl opět poděkovat všem členům jednotky za odvedenou práci v mnohdy nelehkých a krizových situacích. Tímto se váže i velké díky našim ženám a dívkám a pomoc, která nás mnohdy drží nad vodou. Díky, díky, díky!

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem svým popřál šťastné prožití Vánočních svátků a pohodové vkročení do roku 2013.

Váš velitel „Erža“ J