Volby do zastupitelstva města Žulová

Kandidáti SNK Hasiči Žulová pro komunální volby ve dnech 10. - 11. října 2014:

1. David Winkler 27 Podnikatel
2. Milan Kusýn 39 Střelmistr
3. Petr Mrázek 37 Skladník
4. Vladimíra Bartošová 39 Pracovnice přepážky
5. Iveta Koriťáková 42 Vedoucí prádelny
6. Břetislav Koriťák44 Elektrikář
7. Miroslav Kabela 35 Řidič autobusu
8. Jaroslav Opršal 30 Hasič
9. Marcel Bartoš 36 Podnikatel
10. Lukáš Hradil 26 Zdravotní sestra
11. Milan Hrtus 28 Podnikatel
12. Eva Hradilová 25 Zdravotní sestra
13. Jana Bondorová 30 Na mateřské dovolené
14. Marian Hrtus 25 Nezaměstnaný
15. Alena Kabelová 28 Vedoucí jídelny

 

Volební program SNK Hasiči Žulová 2014 - 2018:

* podpora pro rodiny se začínajícími školáky  – zavedení příspěvku pro děti nastupující    do první třídy ZŠ

* efektivní čerpání finančních prostředků z dotačních titulů – kanalizace, ČOV, sběrný dvůr

* rekonstrukce cesty na Starost

* obnovení jednání s bankovními institucemi se záměrem vybudovat bankomat v centru města

* vybudování dětského hřiště a odpočinkového centra v Tomíkovicích

* konečné vyřešení odvodu vody pod komunikací na Starost mezi čp. 222 a čp. 232

* zvýšení komfortu bydlení v obecních bytech – výměna elektrických rozvodů a stoupaček

* zlepšení akceschopnosti JSDH Tomíkovice – nákup technického vybavení odpovídající standardům dnešní doby

* posílení bezpečnosti občanů v centru města – zřízení kamerového systému na náměstí

* vybudování bezpečných přechodů pro chodce